Viihtyisä asuinympäristö ja rikas luonto

Viihtyisä asuinympäristö ja rikas luonto

Viihtyisä elinympäristö ja monimuotoinen luonto ovat Kirkkonummen aarteita

Luonnonläheisyys on yleisissä asumistutkimuksissa yksi keskeinen asuinpaikan valintaan vaikuttava tekijä – jopa siinä määrin, että luonnonsuojelualueiden läheinen sijainti nostaa kiinteistöjen arvoa.

Kirkkonummella on mahtava ja monipuolinen luonto. Meillä on muun muassa 86 järveä ja 145 kilometriä merenrantaa. Moni onkin valinnut Kirkkonummen asuin- tai kesänviettopaikakseen juuri luonnonläheisyyden vuoksi. Kuntalaisbarometreissä kuntalaiset kertovat arvostavansa lähiympäristöjään.

Myös minulle puhdas ja monimuotoinen luonto sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö ovat erityisen tärkeitä arvoja. Nämä arvot ovat heijastuneet myös koulutusvalintoihini.

Luonto vs. talous?

Toisinaan päätöksenteossa luonto ja talous asetetaan täysin tarpeettomasti vastakkain. Tällöin jää huomaamatta, että ympäristö on Kirkkonummen kestävän talouden kilpailuvaltti.

Koska luonnonläheisyys on asuinpaikan valintaan vaikuttava keskeinen tekijä ja koska kunnan tuloista noin 70 prosenttia tulee asukkaiden maksamina verotuloina, on helppo päätellä mihin kunnan kannattaisi panostaa.

Lisäksi luonto tarjoaa yhä enemmän yritysmahdollisuuksia ja työpaikkoja myös matkailun ja lomailun kautta puhumattakaan puhtaasta ympäristöstä saatavasta lähiruuasta.

Avainasemassa on kaavoitus

Viihtyisän elinympäristön ja luonnon puolesta toimimiseen tarvitaan tahtoa, mutta myös alan osaamista. Kaavoitus on yksi keskeisimmistä keinoista vaikuttaa viihtyisien elinympäristöjen syntyyn ja luonnon turvaamiseen.

Kaavaratkaisuilla pystyisimme esimerkiksi turvaamaan asutuksen läheiset virkistysalueet. Kaavoituksella voi tehdä julkisesta liikenteessä entistä saavutettavampaa ja samalla käyttäjämäärien lisääntyessä toimivampaa kaikille. Myös Kirkkonummen merenranta avautuisi kaavoituksen keinoin kuntalaisten käyttöön sellaisilla alueilla, joilla ei ole pysyvää tai loma-asutusta. Hyvä yhdyskuntasuunnittelu olisi kaikkien etu.

Ympäristö tulee huomioida vastuullisesti

Olen toiminut Kirkkonummella viihtyisien elinympäristöjen ja rikkaan luonnon puolesta sekä asukkaana että järjestötoiminnassa Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen varapuheenjohtajana.

Kirkkonummella tekemääni ympäristötyöhön voi tutustua esimerkiksi näillä videoilla, joissa esiinnyn. HSTV.fi ja Spotlight ohjelmat käsittelevät keväällä 2016 Vuohimäkeen myönnettyjä erittäin laajoja kiviainesottohankkeita.

Luvat myönnettiin todella lähelle olemassa olevaa asutusta ja riippumattomissa selvityksissä todettujen luonnonarvokohteiden alueelle. Tämä on sekä ympäristön että asukkaiden, mutta myös Kirkkonummen vetovoimaisuuden ja kunnan talouden kannalta kestämätöntä.

Kuntapäättäjänä edistäisin sitä, että tulevaisuudessa ympäristö otettaisiin vastuullisesti huomioon kaikissa hankkeissa.

keyboard_arrow_left Vaaliteemat