Pakko luo mahdollisuuden -homekouluista tulevaisuuden oppimisympäristöihin

Pakko luo mahdollisuuden -homekouluista tulevaisuuden oppimisympäristöihin

Pakko luo mahdollisuuden -homekouluista tulevaisuuden oppimisympäristöihin

Pakko luo mahdollisuuden –homekouluista tulevaisuuden oppimisympäristöihin

Kirkkonummen koulujen sisäilmaongelmat ovat nousseet ilahduttavan monen kuntavaaliehdokkaan vaaliteemaksi. Hyvä, että asian tärkeys ymmärretään ja tilanteen korjaamiseen löytyy vihdoin poliittista tahtoa. Kirkkonummella on lähitulevaisuudessa edessään monia tilahankkeita. Osaa hankkeista suunnitellaan parhaillaan. Nyt on tärkeää ymmärtää, että terve, turvallinen ja toimiva koulutila on puhtaan sisäilman lisäksi muutakin -kysymys on oppimisympäristön kokonaisuudesta.

Koska kouluissa on kyse talotekniikan, arkkitehtuurin ja rakenteellisten ratkaisujen ohella ennen kaikkea oppimisesta ja pedagogiikasta, edellyttää toimivien koulutilojen suunnittelu väistämättä moniammatillista yhteistyötä rakentamisen ja kasvatuksen asiantuntijoiden välillä. Tilojen käyttäjien tulee voida osallistua tilojen suunnitteluun hankkeen suunnittelun ensimetreistä alkaen.

On tarkoituksenmukaista, että julkiset tilat palvelevat mahdollisimman monia ja ovat tehokkaassa kuntalaiskäytössä myös koulupäivän jälkeen. Tämän vuoksi koulujen suunnittelussa pitäisi kuulla myös muita koulutilojen käyttäjiä, kuten urheiluseuroja, yhdistyksiä ja kansanopistoja. Kaikkien käyttäjäryhmien osallistumisella suunnitteluun varmistetaan se, että tilat palvelevat monia tarkoituksia, niiden yhteiskäyttö onnistuu ja kustannuksille saadaan eniten vastinetta.

Tulevien käyttäjien kuuleminen jo suunnittelun alussa on edellytys myös sille, että rakentamista ohjaava hankesuunnitelma ja rakennettavat tilat määrittävä tilaohjelma pystytään laatimaan myös tulevaisuuden tarpeet mahdollistaviksi. Valitusta urakkamallista riippumatta onnistunut ja budjetissa pysyvä tilahanke vaatii huolellista suunnittelua.

Kuntapäättäjiksi tarvitaan oppimisympäristöjen ja tilahankeprojektien kokonaisuuden ymmärtäviä ihmisiä, joilla on lisäksi tahto ottaa osallistavan suunnittelun menetelmät käyttöön. Tämä osaaminen antaa valmiudet valvoa kuntalaisten etujen toteutumista ja sitä, että tuleville suurille investoinnille saadaan paras mahdollinen tuotto.

Olen tutkinut oppimisympäristöjä Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Toimivat oppimisympäristöt tutkitusti tukevat pedagogiikkaa ja ovat kunnan vetovoimatekijä. Työskentelen sivistystoimen tilahankkeiden parissa ja haluan, ettei kotikunnassani hukata mahdollisuutta sisäilmaongelmien ratkaisemisen lisäksi rakentaa kerralla toimivia, terveitä ja turvallisia tiloja käyttäjiä kuunnellen!

Reetta Hyvärinen
Kuntavaaliehdokas, vihreät