Virtavesien kunnostukset vahvistavat luonnon monimuotoisuutta ja tuovat iloa tekijöilleen

– hankkeiden taustalla on pitkäjänteistä työtä ja taustavaikuttamista

Viime aikoina olemme saaneet kuulla monia rohkaisevia uutisia virtavesien kunnostushankkeista. Viimeisimpänä uutisoitiin suunnitelma Överbyn säännöstelypadon ohi rakennettavasta kalatiestä, joka avaa Kvarnbyån (Estbyån) erittäin uhanalaiselle meritaimenelle uusia elinalueita padon yläpuolisiin vesistöihin, jopa Humaljärvelle asti. Muita hienoja hankkeita ovat olleet Luomanpuron ja Finnträskinpuron kunnostukset ja Veikkolan vesistöhankkeen puitteissa laadittu kunnostussuunitelma Lamminojalle. Monissa hankkeissa on ollut mukana paikallisia asukkaita, järjestöjä ja yrityksiä – kiinnostus virtavesien luontoon yhdistää.