Lukiokoulutus on kunnan vetovoimatekijä ja myös taloudellisesti viisas investointi

Kirkkonummella on valtakunnallisesti arvioiden laadukas lukiokoulutus ja suositut ja hyvätasoiset musiikki- ja kuvataideopistot. Kirkkonummi kamppailee monien kuntien tavoin talouden tasapainottamisen kanssa. Kunnissa säästöpaineen alle voivat joutua sellaiset palvelut, joita kunnan ei ole lakisääteisesti välttämätöntä tuottaa. Sivistyksen toimialalla näitä ovat lukiokoulutus sekä musiikki- ja kuvataideopisto. Kirkkonummella näiden palveluiden tuottaminen on monin tavoin kannattavaa ja kulut usein oletettua pienemmät. Avaan tässä kirjoituksessa lukiokoulutuksen monitahoista rahoitusmallia ja sen vaikutuksia Kirkkonummelle.