Lukiokoulutus on kunnan vetovoimatekijä ja myös taloudellisesti viisas investointi

Kirkkonummella on valtakunnallisesti arvioiden laadukas lukiokoulutus ja suositut ja hyvätasoiset musiikki- ja kuvataideopistot. Kirkkonummi kamppailee monien kuntien tavoin talouden tasapainottamisen kanssa. Kunnissa säästöpaineen alle voivat joutua sellaiset palvelut, joita kunnan ei ole lakisääteisesti välttämätöntä tuottaa. Sivistyksen toimialalla näitä ovat lukiokoulutus sekä musiikki- ja kuvataideopisto. Kirkkonummella näiden palveluiden tuottaminen on monin tavoin kannattavaa ja kulut usein oletettua pienemmät. Avaan tässä kirjoituksessa lukiokoulutuksen monitahoista rahoitusmallia ja sen vaikutuksia Kirkkonummelle.

Virtavesien kunnostukset vahvistavat luonnon monimuotoisuutta ja tuovat iloa tekijöilleen

– hankkeiden taustalla on pitkäjänteistä työtä ja taustavaikuttamista

Viime aikoina olemme saaneet kuulla monia rohkaisevia uutisia virtavesien kunnostushankkeista. Viimeisimpänä uutisoitiin suunnitelma Överbyn säännöstelypadon ohi rakennettavasta kalatiestä, joka avaa Kvarnbyån (Estbyån) erittäin uhanalaiselle meritaimenelle uusia elinalueita padon yläpuolisiin vesistöihin, jopa Humaljärvelle asti. Muita hienoja hankkeita ovat olleet Luomanpuron ja Finnträskinpuron kunnostukset ja Veikkolan vesistöhankkeen puitteissa laadittu kunnostussuunitelma Lamminojalle. Monissa hankkeissa on ollut mukana paikallisia asukkaita, järjestöjä ja yrityksiä – kiinnostus virtavesien luontoon yhdistää.