Laskiaispullista ja subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta

Laskiaispullista ja subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta

Laskiaispullista ja subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta


Valtakunnallinen politiikka voi tuntua kansalaisen elämässä kaukaiselta, mutta joskus tulee hetkiä, jolloin päätökset vaikuttavat hyvinkin konkreettisesti ja kovaa pienenkin ihmisen päivään. Kirkkonummen Sanomien nettilehdessä tänään 1.3. julkaistu äidin kirjoitus on kuvaus tällaisesta hetkestä Kirkkonummelta. Kirjoituksessa äiti kertoo lapsensa kokemasta surusta, jonka aiheutti se, että lapsi ei ollut saanut päiväkodissa laskiaispullaa. Laskiaispullat oli varattu tarjoiltaviksi kokopäivähoidossa oleville lapsille eikä laskiaispullaa ilman jäänyt lapsi ole Kirkkonummella oikeutettu kokopäivähoitoon vanhempansa osa-aikatyön vuoksi. Tämän vuoksi lapsi tuli hakea pois kello 13 aikaan ja ilmeisesti ennen laskiaispullien tarjoilua.

Asian taustalla on valtakunnallinen päätös rajata subjektiivista päivähoito-oikeutta. Eduskunnassa rajaamispäätös meni läpi hallituspuolueiden äänin. Valtakunnallinen päätös ei olisi kuitenkaan velvoittanut yksittäistä kuntaa rajaamaan päivähoito-oikeutta. Tästä huolimatta Kirkkonummen kunnanhallitus päätti 21.3.2016 valitettavasti rajata subjektiivista päivähoito-oikeutta. Espoossa oikeutta ei rajattu.

Päivähoito-oikeuden rajaaminen on tutkimustiedon valossa lyhytnäköistä taloudenpitoa ja väärä paikka säästää. Kansainväliset tutkimukset osoittavat varhaiskasvatuksen merkityksen oppimiselle ja kehittymiselle. Varhaiskasvatus torjuu epätasa-arvoa ja syrjäytymistä. Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen panostetun euron on laskettu tuottavan seitsemän euroa yhteiskunnalle.

Myös kentältä kuuluneet kokemukset eivät tue rajaamispäätöksen tekemistä. Rajaamispäätöksen jälkeen lapsia haetaan päiväkodista useampaan otteeseen, mikä ymmärrettävästi rikkoon päivän kulkua. Pienille lapsille on vaikea selittää sitä, miksi kavereiden leikit saavat jatkua kun itse joutuu lähtemään kesken pois. Rajaaminen voikin asettaa myös työntekijät hankaliin ja ikäviin tilanteisiin.

Huolimatta valtakunnallisista linjauksista, voidaan kunnissa valita kasvatuksen ja koulutuksen osalta toisin. Olen itse kasvatusalan osaaja ja yhtenä kuntavaaliteemanani on rakentaa Kirkkonummesta Suomen koulutusmyönteisin kunta. Varmaa on, että kasvatukseen panostavassa kunnassa kukaan lapsi ei jäisi vaille päiväkodin laskiaispullaa oman vanhemman työtilanteen vuoksi.

Käy lukemassa tarkemmin koulutusteemastani täältä

Kuvassa olen ystävän lapsien kanssa laskiaispulla-puuhissa.