Sijainnilla on väliä

Sijainnilla on väliä

Sijainnilla on väliä

Kirkkonummen sairaala siirtyi maaliskuun alussa Espooseen. Heikot liikenneyhteydet Espoon sairaalaan ovat nousseet keskusteluun ja myös päättäjien ihmeteltäväksi nyt toimintojen jo siirryttyä. Maanantaina kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan joukkoliikenneyhteyksien parantamisesta Kirkkonummen ja Espoon sairaalan välillä. Kulkuyhteyksiä toisin sanoen pohditaan niin sanotusti jälkijunassa.

Tapaus nostaa hyvin konkreettisesti esille sen, että palveluiden sijaintipaikalla on väliä niin palveluiden toimivuuden kuin ihmisten arjen sujuvuuden kannalta. Palveluiden sijainti vaikuttaa luonnollisesti myös siihen, kuljetaanko palveluiden äärelle kävellen, joukkoliikenteellä tai omalla autolla. Samalla nämä ratkaisut muokkaavat paljon kaupunkitilaamme.

Kirkkonummella myös hyvinvointikeskuksen ja keskustan päiväkodin sijainnista on ollut monta mielipidettä. Toimintojen sijaintipaikoiksi on päätetty Jokirinteen/niityn alue.

Ohessa on aika äärimmäinen videoesimerkki siitä, miltä koululaisten saattoliikenne voi näyttää, mikäli kulku hoidetaan yksityisautoilla. Vastaavaan toki ei Kirkkonummella päädytä, mutta varmaa on se, että Jokirinteen päiväkotiin kuljetaan useammin henkilöautolla kuin mikäli päiväkoti olisi päätetty rakentaa vanhalle paikalleen kunnan keskustaan. Saattoliikenteen sujuvuuteen on siis Kirkkonummelakin syytä kiinnittää huomiota, ja autopaikatkin tulevat varmasti tarpeeseen.

Tässä linkki päiväkodin sijaintia käsittelevään kirjoitukseeni, jossa perusteena sijaintipaikan uudelleen arvioitiin myös muita kuin liikenteelliset syyt:
Päiväkodin sijoittaminen osaksi oppimis­kes­kusta arvioitava uudelleen

Unionville Elementary Car Rider dropoff attempt with 2 lanes