Piristystä paikallistalouteen

Piristystä paikallistalouteen

Tuetaan lähituottajia ja pienyrittäjiä osaavalla yhdyskuntasuunnittelulla

Kirkkonummella on paljon lähituotantoa ja yrittäjähenkisiä ihmisiä. Myös halu käyttää paikallisia palveluja ja lähellä tuotettua on yhä suositumpaa. Halutaan laadukasta ja mielellään läheltä. Kuntien laatiman yhdyskuntasuunnittelun tuloksena syntyvä ympäristö antaa puitteet paikalliselle yrittämiselle.

Kirkkonummella yhdyskuntasuunnittelussa tehdyt ratkaisut eivät tue pienyrittäjyyttä. Viime vuosien mittavasta rakentamisesta huolimatta Kirkkonummen ongelmana on kuntakeskuksen rakenteen hajanaisuus ja liikkumisen vaikeus eri yrityksien ja palvelujen välillä.

Seurauksena tori on tyhjillään eikä kaduilla ei näy paljoakaan ihmisiä. Palveluille ei synny luontaisesti käyttäjiä eikä yrittäjille asiakasvirtoja. Hajallaan oleva rakenne ei myöskään edistä kuntakeskustassa asumista.

Lisäksi monien nykyisten liiketilojen korkeat vuokrat tekevät yrittämisestä kannattamatonta. 4500 euron kuukausivuokran maksamiseksi saa myydä aika monta kahvikuppia. Myös kunnan imagolla on ratkaiseva merkitys kunnan vetovoimaisuuteen ja yritysten toimintamahdollisuuksiin.


Vahva paikallisidentiteetti luo elinvoimaa

Mutta mihin Kirkkonummen tulisi panostaa jatkossa kuntakeskustan kehittämisessään, jotta kunta olisi paikallisille yrittäjille toimintaympäristönä kannattavampi?

Kaksi seikkaa, johon tulevassa suunnittelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota ovat kunnan paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kuntakeskustan elävöittäminen.

Houkuttelevaan ja elinvoimaiseen imagoon kuuluu vahva paikallisidentiteetti -omaleimaisuus ja erityislaatuisuus, joka erottaa paikan muista. Vahva ja viihtyisä paikallisidentiteetti kutsuu ihmiset palvelujen äärelle. Kirkkonummella on rikas paikallishistoria, jonka varaan kunnan imagoa voidaan rakentaa. Vetovoimainen Kirkkonummi ponnistaa omista vahvuuksistaan eikä ole vain naapurikaupungin jatke.

Kuntakeskuksien tulisi olla rakenteeltaan eheitä ja eläviä asukkaiden kohtaamispaikkoja, jossa liikkuminen sujuisi vaivatta myös muutoin kuin autolla.

Yritykset, etenkin pienyrittäjät, hyötyisivät kunnan viihtyisästä, omaleimaisesta imagosta sekä toistensa läheisestä sijainnista ja saavutettavuudesta.

Kirkkonummelle oma kauppahalli

Konkreettisena tekona ehdotan menneestä kumpuavaa, mutta tulevaisuudessa entistä ajankohtaisempaa ratkaisua: rakennetaan torin tuntumaan kauppahalli.

Kauppahallit ovat aina olleet viihtyisiä paikkoja, jotka kokoavat kyläläiset yhteen. Pienet tilat mahdollistavat paikallisille yrittäjille kohtuuhintaiset myyntipaikat ja suoramyynnin kuluttajille.

Kauppahallin tiloja voisi vuokrata myös kausiluonteisesti, mikä mahdollistaisi sesonkiluonteisen myynnin ja pop up -myymälät. Kauppahalliin mahtuisi eri alojen palveluyrityksiä sekä lounaspaikka.

Katsotaan huomista pidemmälle tarjoamalla matalan kynnyksen toimitiloja

Kauppahalli tarjoaa ratkaisun myös toiseen tulevaisuuden haasteeseen: tulevaisuudessa yhä useampi työllistää itsensä, ja kehittyvälle kunnalle on eduksi tarjota heille matalalla kynnyksellä toimitiloja.

Itsensä työllistävien yhteiset tilat auttavat muodostamaan kontakteja ja tukevat jaksamista sekä kasvua yrittämisessä. Yhdistämällä eri toimintoja jakaantuvat myös kustannukset.

Kauppahalli luo kunnalle vahvaa paikallisidentiteettiä ja tuo eloa kunnan keskustaan. Samalla se vahvistaa paikallistuottajien asemaa Kirkkonummella ja luo uusia työpaikkoja.

Kirkkonummi kaipaa tekemisen meininkiä ja se syntyy osaavilla ja eteenpäin katsovilla päätöksillä!

keyboard_arrow_left Vaaliteemat