Kunnan sisäliikuntatilat tarvetta vastaavalle tasolle

Kunnan sisäliikuntatilat tarvetta vastaavalle tasolle

Kirkkonummi on pian 40 000 asukkaan kunta. Kunnan julkiset sisäliikuntapaikat eivät ole asukasmäärää vastaavalla tasolla. Vastausta sisäliikuntapaikkojen puutteeseen on haettu yksityiseltä puolelta esimerkiksi tekemällä yksityisille tonttivarauksia palloiluhallin rakentamiseen jo vuonna 2014. Hankkeen piti lähteä vauhdilla käyntiin heti tonttivarauksen tekemisen jälkeen. Kuitenkin syksyyn 2016 tultaessa, mitään ei ollut tapahtunut. Tonttivaraus uusittiin. Tällä kertaa suunnitelmissa ensisijassa ilmoitettiin olevan kuntosalitilat. Palloiluhallin toteutuminen uutisoitiin epävarmana toisen vaiheen hankkeena.

Sisäliikuntatilojen toteutuminen osana Jokirinteen oppimiskeskusta on ollut suunnitelmissa esillä. Oppimiskeskushankkeeseen liittyy kuitenkin kysymyksiä, jotka ovat herättäneet huolta siitä, toteutuvatko sisäliikuntatilat osana hanketta. Näitä kysymyksiä ovat oppimiskeskuksen mahdollinen alibudjetointi ja päätös täysimääräisten päiväkodin tilojen sisällyttämisestä hankkeeseen. Näillä asioilla on epäilty voivan olevan vaikutuksia sisäliikuntapaikkojen toteutumiseen osana hanketta kustannusten ja myös rakennuspaikan asettaman tilarajan vuoksi.

Koska riittävien sisäliikuntapaikkojen toteutuminen yksityisenä hankkeena ei ole varmaa, katson, että Kirkkonummelle rakennettavaan oppimiskeskukseen on toteutettava sisäliikuntatilat katsomoineen turvaamaan liikunta- ja urheiluseurojen tulevaisuutta. Isot tilat ovat tarpeen myös koulujen muulle toiminnalle, ylioppilaskirjoituksille, vanhojen tansseille ja muille tapahtumille. Koulun yhteyteen rakennetut liikuntatilat muuntautuvat myös erilaisten tapahtumien pitopaikaksi. Vastaavista hankkeista, jossa liikuntatilat palvelevat monia eri tarkoituksia ja käyttäjiä, on myönteisiä kokemuksia. Lisäksi julkisena hankkeena toteutuessaan, ovat tilojen vuokrat mahdollista pitää kohtuullisina. Tämä on tärkeä ja konkreettinen keino, jolla kunta voi tukea aktiivisen elämäntavan edellytyksiä, harrastamista ja hyvinvointia!


keyboard_arrow_left Toimivista tiloista hyvinvointia ja elinvoimaa