Kunnan kiinteistöt kuntoon

Kunnan kiinteistöt kuntoon

Kirkkonummen kiinteistöistä osa on huonossa kunnossa. Asian korjaamiseksi tarvitaan osaamista, ennakointia ja toimintamallia, joka johtaa asukkaiden aitoon hyvinvointiin.

Kirjoitin Kirkkonummen Sanomiin koulukiinteistöjen kunnosta ja niihin liittyvän päätöksenteon vastuullisuudesta jo ennen päätöstäni lähteä kunnallisvaaliehdokkaaksi. Aihe on minulle erityisen tärkeä, sillä teen työtä asian parissa sivistystoimen toimitilojen hankesuunnittelijana naapurikunnassa.

Toin esille kunnan tilaamassa selvityksessä saatuja arvioita kunnan kiinteistökannan tilanteesta, jotka olisi jo vuosia sitten pitänyt ottaa vakavasti. Kirjoituksessani käsittelen koulujen tilannetta, mutta johtopäätökset koskevat myös muita kunnan tiloja, kuten päiväkoteja ja työtiloja. Kirjoituksen voit lukea blogistani täältä.

Pikapaikkauksesta kestävään toimintamalliin

Päätöksien viipymisen tai puuttumisen taustalla voi olla useita syitä. Kiinteistöjen sisäilmaongelmien taustat ovat usein monisyisiä, joita alaa tuntemattoman voi olla vaikea hahmottaa.

Päätöksentekoon tarvitaan luotettavaa tietoa kiinteistöjen kunnosta ja tätä tietoa tulisi päätöksentekijöiden osata vaatia. Kiinteistöjen hallinta ja kunnossapito täytyy olla suunnitelmallista ja jatkuvaa, eikä kunnossapidon kuluja voi seurauksitta alibudjetoida taloudellisesti tiukkoinakaan aikoina.

Pikapaikkauksilla ei saada aikaan kestävää jälkeä tilanteissa, joissa ongelmat ovat vakavia ja laajoja. Seurauksena on ongelmien kasaantumista ja korjausvelkaa, joka voi johtaa entistä kalliimpiin ratkaisuihin.

Kokonaiskuvan saamiseksi tarvittaisiin myös toimintamalli, jossa kiinteistöjen käyttäjien mahdollisesti sisäilmaongelmiin viittaavien oireiden esiintyvyys tulisi kiinteistöittäin päättäjien tietoon.

Hyvinvointia meille kaikille

Vuoteen 2014 asti valtio myönsi kohdennettuja avustuksia koulujen peruskorjauksiin ja uusien rakentamiseen. Enää näitä hankeavustuksia ei myönnetä.

Vaikka kohdennettujen avustuksien ajasta ollaan Kirkkonummella monen kiinteistön osalta myöhässä, asia täytyy saada kuntoon. Kyse on kuntien perustehtävästä ja investoinnista, joka maksaa itsensä takaisin hyvinvointina.

Laadukkaat ja toimivat tilat olisivat kunnalle myös ehdoton vetovoimatekijä ja kertovat siitä, että kunta välittää asukkaistaan.

Tarjoan osaamistani tämän asian puolesta.

Suosittelen pikaoppaana kaikille näistä asioista päättäville tutustumista seuraavaan dokumenttiin:
Päättäjän homeopas keyboard_arrow_right

keyboard_arrow_left Toimivista tiloista hyvinvointia ja elinvoimaa