Koulutusmyönteinen Kirkkonummi

Koulutusmyönteinen Kirkkonummi

Kunnissa päätetään koulutuksesta – tehdään Kirkkonummesta Suomen koulutusmyönteisin kunta!

Koulutusalan asiantuntijana ja alalla työskentelevänä haluan rakentaa Kirkkonummesta Suomen koulutusmyönteisimmän kunnan. Tiedossa olevat tilahankkeet mahdollistavat näkyvästi kunnan profiloitumisen kasvatukseen ja koulutukseen panostavaksi kunnaksi.
Kirkkonummella on täydet edellytykset:

  • turvata riittävän pienet ryhmäkoot,
  • palauttaa oikeus subjektiiviseen päivähoitoon,
  • rakentaa päivähoito- ja koulutiloista huippuluokan oppimisympäristöjä,
  • arvostaa lähikouluja paikallisina yhteisöllisyyden paikkoina,
  • tarjota parhaat oppimismateriaalit,
  • taata kaikille lapsille oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen,
  • tukea oppimisympäristöjen laajentumista koulun ulkopuolelle,
  • varmistaa oppimispolun jatkuminen perusopetuksesta eteenpäin,
  • antaa oppilaslähtöistä tukea koulutyöhön,
  • varmistaa riittävät henkilöstöresurssit sekä motivoiva työympäristö.

Koulutus tulee olemaan jatkossa kunnan tärkein tehtävä ja myös kunnan budjetissa suurin toimiala. Koulutus on avain yksilön kehittymiseen ja sillä on suuri merkitys myös syrjäytymisen ehkäisemisessä. Toisen asteen opetukseen panostamalla voimme huolehtia siitä, että nuoret löytävät perusopetuksen jälkeen itselleen sopivan koulutuspaikan eivätkä jää tyhjän päälle.

Se, miten onnistumme järjestämään koulutuksen, määrää myös sen, miten houkutteleva ja elinvoimainen kunta Kirkkonummi on tulevaisuudessa. Tämän vuoksi Kirkkonummen päättäjiksi tarvitaan alan osaajia!

keyboard_arrow_left Vaaliteemat