Kirkkonummen koulukiinteistöt – vastuullinen päätöksenteko edellyttää ennakointia

Kirkkonummen koulukiinteistöt – vastuullinen päätöksenteko edellyttää ennakointia

Kirkkonummen koulukiinteistöt – vastuullinen päätöksenteko edellyttää ennakointiaKirkkonummen koulukiinteistöt – vastuullinen päätöksenteko edellyttää ennakointia

Vanhempien aktiivisuuden ansiosta tehty Winellska skolanin kuntokartoitus antaa karun kuvan koulurakennuksen tilanteesta. Asian vakavuuteen on nyt tunnuttu heräävän, mutta tuliko tilanne yllätyksenä?

Kirkkonummen kunta on teettänyt palveluverkkoselvityksen kiinteistöstrategian näkökulmasta, jossa käsitellään mm. koulujen tilannetta, kiinteistökuluja ja täyttöastetta. Selvitystä on käsitelty kunnanvaltuuston kokouksessa jo toukokuussa 2014. Selvityksestä käy ilmi esimerkiksi, että:

– Koulukiinteistöjen osalta 75 % käyttäjäkyselyyn vastanneista on kokenut jonkinasteisia sisäilmaongelmia. Selittävänä tekijänä mainitaan esimerkiksi koulujen korkea täyttöaste, jolloin liian pieni ilmanvaihdon mitoitus pahentaa ongelmia.

– Kiinteistöjen oppilaskohtaiset ylläpitokustannukset ovat Kirkkonummella vertailukuntien alhaisimpia. Esimerkiksi Itä-Uudellamaalla, jossa on myös kaksikielisiä kuntia, ylläpitokustannukset oppilasta kohden ovat keskimäärin 500 euroa korkeammat.

– Kirkkonummen kouluissa on keskimääräistä enemmän oppilaita suhteessa tilojen kokoon. Tilatehokkuus ei ole kuitenkaan tulosta uusista tilaa säästävistä suunnitteluratkaisuista, sillä suurin osa kunnan koulukiinteistöistä on rakennettu 1960-80 -luvuilla.

Suorat lainaukset vuonna 2014 käsitellystä selvityksestä kertovat kiinteistökannan tilanteesta seuraavasti:

“Rakennusbudjettien ylittyminen on johtunut tähän asti siitä, että vuosikorjausluonteisin minimikorjauksin on koetettu selvitä tilanteessa, jossa rakennukset ovat käytännössä täydellisen peruskorjauksen tarpeessa. Hankkeet on lähtökohtaisesti alibudjetoitu. ”

“Vaikeita rakenteellisia ja kosteusongelmia ei saada hoidettua pikkuparannuksilla, vaan rakennukset on korjattava uudisrakentamistavastaavalla tavalla. Rakennukset ovat toiminnallisesti vanhentuneita ja niitä olisi välttämättä muutettava, jotta toiminnan kulut eivät nousisi tai toiminnan laatu laskisi.”

Tuntuu siis ilmeiseltä, että joidenkin koulukiinteistöjen vakava tilanne on ollut tiedossa jo pidempään. Selvityksen havaintojen jättäminen huomiotta on vastuutonta sekä käyttäjien hyvinvoinnin että kestävän taloudenpidon kannalta. Seurauksena on uhkapeli käyttäjien terveydellä ja erittäin kalliit hätäratkaisut, jotka eivät vastaa toiminnallisuudeltaan huolella suunniteltuja pysyviä tiloja.

Koska selvitys on käsitelty jo vuonna 2014 kunnanvaltuustossa, on erikoista, että Winellska skolanin tilanne tuli esille vasta vanhempien vaatiessa tarkempia selvityksiä kiinteistön kunnosta. Nyt olisi korkea aika tehdä perusteelliset kuntokartoitukset kaikista niistä kiinteistöistä, joissa on syytä epäillä ongelmia. Ilman tätä tietoa on mahdotonta suunnitella terveellistä, toiminnallista ja taloudellisesti perusteltua sivistystoimen palveluverkkoa. Kuntalaisilla on oikeus odottaa vastuullisuutta ja osaamista päätöksenteossa -myös vaalien välillä.

Reetta Hyvärinen
Asukas

Lue lisää aiheesta kirjoituksestani Kunnan kiinteistöt kuntoon