Hyviä ja huonoja uutisia Kirkkonummen opettajien kuntavaalipaneelista

Hyviä ja huonoja uutisia Kirkkonummen opettajien kuntavaalipaneelista

Hyviä ja huonoja uutisia Kirkkonummen opettajien kuntavaalipaneelista

Olin tänään Kristan ja toisten ryhmien edustajien kanssa Kirkkonummen OAJ:n järjestämässä vaalipaneelissa puhumassa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tilanteesta ja kehittämisestä Kirkkonummella. Tunnin paneeli meni nopeasti ja monia tärkeitä asioita jäi keskustelematta, mutta erityisen hyvää oli se, että opettajat kertoivat itse koulutuksen tilanteesta Kirkkonummella. Kuulimme muun muassa, että yli 30 oppilaan opetusryhmät eivät ole Kirkkonummella harvinaisuus. Suurista ryhmäkoista huolimatta opetusryhmissä ei ole myöskään avustajia vaan opettaja ohjaa oppimista yksin, eikä jakotunteihin ole juuri mahdollisuuksia. OAJ:n esittämä opettajien ja oppilaiden suhdeluku perusopetuksen vuosiluokille 3.-9. on 20. Sama luku on luokanopettajien omien luokkien keskimääräinen koko Uudellamaalla.

Mielestäni tilanne on kestämätön. Uusi opetussuunnitelma painottaa opettajan roolia oppimisen ohjaajana, mikä edellyttää oppilaan yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. Ryhmäkoolla on suuri merkitys siihen, miten paljon aikaa opettajalla on oppilaan yksilölliseen kohtaamiseen ja oppimisen ohjaamiseen. Lisäksi onnistunut inkluusio edellyttää erityistä tukea. Kohtuullisista ryhmäkoista hyötyisivät kaikki oppilaat niin enemmän oppimiseen tukea tarvitsevat kuin myös ns. lahjakkaat.

Opettajat tekevät työtään suurella ammattitaidolla ja koulutuksen tavoitteet on asetettu korkealle. Liian suuret ryhmäkoot johtavat tilanteeseen, jossa opettajat eivät pysty antamaan sellaista tukea oppilaille, jonka kokevat tarpeelliseksi. Tavoitteet ja toiminnalle osoitetut resurssit eivät kohtaa.

Tapahtuman panelisteissa oli myös nykyisiä valtuutettuja, myös sellaisia, jotka toimivat toimialan lautakunnassa. Kuulimme paneelissa, että tieto suurista ryhmäkoista ei ole tavoittanut nykyisiä päättäjiä. Mikäli tämä pitää paikkansa, kertoo se siitä, että kunnan toimintakulttuurissa on parannettavaa. Päättäjät ovat liian kaukana kentältä. Päättäjien tehtävänä on tehdä päätökset tietoon perustuen ja mahdollistaa se, että asianosaiset saavat äänensä kuuluviin. Koulutuksen järjestämisessä niin keskeinen asia kuin ryhmäkoko ei kertakaikkiaan voi tulla yllätyksenä istuville päättäjille valtuustokauden päättyessä.

Koulutus on tulevaisuudessa kunnan tärkein tehtävä, ja siinä onnistuminen määrittää koko kunnan tulevaisuuden. Nykyisellä polulla ei voida jatkaa, mikäli Kirkkonummi haluaa olla menestyvä kunta.

Loppuun hyvät uutiset: Paneelin jälkeen istuimme illallisella opettajien kanssa. Keskustelut soljuivat ajankohtaisissa asioissa koulutuksesta yrittäjyyteen ja ympäristönsuojeluun. Kirkkonummella on upeita opettajia, jotka haluavat tehdä työnsä hyvin, kehittyä tehtävässään ja tarjota oppilaille parhaat eväät tulevaisuuteen. Päättäjien tehtävä on yksinkertainen -mahdollistaa työn tekeminen.

Kiitos tilaisuuden järjestäjille!

Reetta

Kuvan lähde: OAJ:n Suuri opetusryhmä haittaa oppimista ja lisää eriarvoisuutta muistilista