Harrastamisen tukemisesta rahalle vastinetta

Harrastamisen tukemisesta rahalle vastinetta

Harrastamisen tukeminen on kunnalle taloudellisesti kannattavaa ja siitä hyötyvät kaikki asukkaat.

Kirkkonummella toimii ilahduttavan paljon erilaisia aktiivisia järjestöjä, yhdistyksiä ja opistoa. Urheiluseurat, kansalaisopisto, nuorisoteatterit, kuorot, asukasyhdistykset, kulttuuripajat ym. toimintamuodot tarjoavat monille tärkeän harrastuksen, paikan tutustua uusiin ihmisiin ja mahdollisuuden oppia uutta.

Toiminnot tuottavat hyvinvointia ja osaamista, kehittävät sosiaalisia taitoja ja edistävät terveyttä – tärkeitä asioita, joita on kuitenkin hankala mitata rahassa.

Kun taloudellinen hyöty ei ole suoraan osoitettavissa, voi kulujen karsimista tai toimintojen tarvitsemiin tiloihin investoimatta jättämistä olla helpompi perustella erityisesti taloudellisesti tiukkoina aikoina. Näin on tapahtunut myös Kirkkonummella, jossa esimerkiksi sisäliikuntapaikkojen puute vaikeuttaa erityisesti liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa.

Harrastuksiin sijoitettu euro tulee moninkertaisena takaisin

Viime aikoina on Suomessa kuitenkin saatu yhä enemmän tutkimustietoa myös harrastamisen tukemisen taloudellisesta vaikuttavuudesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema kooste kustannusesimerkeistä kertoo, että nuorisoteatteriin sijoitetun euron laskettiin palautuvan takaisin 1,76 eurona. Kuntoutumista tukevan kulttuurityöpajaan panostettu euron arvioitiin tulevan yhteiskunnalle takaisin 1,31-kertaisena ja kansalaisopistoon sijoitetun euron tuottavan 3,4 euroa.

Luvut osoittavat, että investointi erilaisten toimintojen ja harrastusten tukemiseen on kunnalle myös taloudellisesti kannattavaa – puhumattakaan toimintojen tuottamasta ilosta, joka jo itsessään on mittaamattoman arvokasta.

Tilat yhteiskäyttöön

Pidän erittäin tärkeänä sitä, että kunta tukee tulevaisuudessa näitä toimijoita entistä määrätietoisemmin, erityisesti tarjoamalla sopivia tiloja. Tämä voidaan toteuttaa myös suunnittelemalla peruspalvelujen tiloja niin, että ne ovat mahdollisimman tehokkaassa kuntalaiskäytössä myös ilta-aikaan.

Kustannusten jakaantuessa koulut voivat saada väljemmät ja paremmin varustellut tilat käyttöönsä. Samalla entistä useampi lapsi, nuori ja aikuinen saa mahdollisuuden löytää itselle mieleisen harrastuksen, joku jopa sopivan alan ja työpaikan.

Tilojen yhteiskäytöstä hyötyvät kaikki.

(Kirjoituksen tuottavuuslaskelmien lähteenä on Terveyden ja hyvinnoinnin laitoksen julkaisema kooste terveyden edistämisen kustannusesimerkeistä.)

keyboard_arrow_left Toimivista tiloista hyvinvointia ja elinvoimaa