13 

Reetta Hyvärinen – Vihreät, Kirkkonummi – 13

Rohkeutta uudistaa
– kestävästi ja oikeudenmukaisesti

”Kunnan tehtävänä on tukea jokaisen asukkaansa hyvinvointia ja mahdollistaa hyvä arki vastuullisilla ratkaisuilla. Hyvinvoinnin rakentamisessa on kyse kokonaisuuksien ymmärtämisestä. Minulla on työni ja koulutukseni puolesta laaja-alaista osaamista ja syvää näkemystä kuntien kehittämisestä. Osaamiseeni yhdistyvät kestävät arvot, yhteistyön taito ja vahva tahto tehdä Kirkkonummesta kaikille parempi kotikunta.” Reetta Hyvärinen
Kuka Reetta? keyboard_arrow_right
Miksi mukaan politiikkaan? keyboard_arrow_right
Linkit vaalikonevastauksiini keyboard_arrow_right

Vaaliteemat

group
Avoimuutta ja osaamista päätöksentekoon

Toimivan kuntapolitiikan perusedellytys on luottamus päätöksentekoon ja siihen, että päätöksiä tehdään kuntalaisten parhaaksi. Luottamuksen syntyminen edellyttää avoimuutta, yhteistyötä asukkaiden kanssa ja harkittuja sekä tietoon perustuvia päätöksiä. Valtuutettuna edistäisin avoimuutta ja lähidemokratian toteutumista omalla esimerkilläni ja järjestäisin säännöllisesti asukastapaamisia, joissa avaisin oman päätöksentekoni perusteluineen.
Lue lisää keyboard_arrow_right

call_missed_outgoing
Kirkkonummesta Suomen koulutusmyönteisin kunta

Koulutusalan asiantuntijana ja alalla työskentelevänä haluan rakentaa Kirkkonummesta Suomen koulutusmyönteisimmän kunnan. Koulutus tulee olemaan jatkossa kunnan tärkein tehtävä ja myös kunnan budjetissa suurin toimiala. Se, miten onnistumme järjestämään koulutuksen, määrää myös sen, miten houkutteleva ja elinvoimainen kunta Kirkkonummi on tulevaisuudessa. Tämän vuoksi Kirkkonummen päättäjiksi tarvitaan alan osaajia!
Lue lisää keyboard_arrow_right

nature_people
Viihtyisä asuinympäristö ja rikas luonto

Minulle puhdas ja monimuotoinen luonto sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö ovat erityisen tärkeitä arvoja. Nämä ovat Kirkkonummen voimavaroja, joille myös kunnan vetovoima ja taloudellinen hyvinvointi perustuu. Elinympäristön viihtyisyys ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen tulee ottaa kaikessa päätöksenteossa vastuullisesti huomioon.
Lue lisää keyboard_arrow_right

account_balance
Toimivista tiloista hyvinvointia ja elinvoimaa

Suunnittelen työkseni sivistystoimen tiloja ja tiedän, miten iso merkitys toimivilla ja terveillä tiloilla on asukkaille. Julkiset tilat ovat merkittäviä yhteisiä investointeja ja kunnan vetovoimatekijä. Tilahankkeet tulee suunnitella käyttäjälähtöisesti palvelemaan muuttuvia tarpeita.
Lue lisää keyboard_arrow_right

location_city
Piristystä paikallistalouteen osaavalla yhdyskuntasuunnittelulla

Kuntien laatiman yhdyskuntasuunnittelun tuloksena syntyvä ympäristö antaa puitteet paikalliselle yrittämiselle. Vahvistamalla kunnan paikallisidentiteettiä, eheyttämällä keskustan rakennetta ja tarjoamalla yrityksille kohtuuhintaisia toimitiloja voimme tukea paikallisia yrittäjiä ja luoda kysyntää lähituotannolle.
Lue lisää keyboard_arrow_right

Ollaan yhteydessä

Haluatko kuulla lisää teemoistani tai liittyä tukijoukkoihini?
Kirjoita viesti alla olevaan kenttään, niin vastaan Sinulle.
Tutustu ja liity seuraajiin facebook-sivuillani.keyboard_arrow_right