Ehkäisevää päihdetyötä ja päihdekasvatusta tarvitaan Kirkkonummella

Ehkäisevää päihdetyötä ja päihdekasvatusta tarvitaan Kirkkonummella

Ehkäisevää päihdetyötä ja päihdekasvatusta tarvitaan Kirkkonummella

Kuntapolitiikassa on tärkeää tunnistaa ja tunnustaa niitä asioita, joissa meidän tulee kantaa enemmän vastuuta. Yksi tällainen asia on laittomien huumeiden käyttö Kirkkonummella, etenkin nuorten keskuudessa.

Kunnanhallituksen päätettävä oli 25.3. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2022 hyväksyminen. Hyvinvointisuunnitelman laatiminen perustuu lastensuojelulakiin. Kyseessä on tärkeä asiakirja, joka ohjaa kunnan toimintaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä sekä lastensuojelun järjestämisessä. Poikkihallinnollinen hyvinvointisuunnitelma on kattava ja huolellisesti laadittu, mutta valitettavasti hyvinvointisuunnitelmassa oli jäänyt huomioimatta saatavilla oleva tieto huumeiden käytöstä Kirkkonummella sekä päihdekasvatuksen tärkeä merkitys asiassa.

Tämän vuoksi tein kokouksessa seuraavan muutosesityksen hyvinvointisuunnitelmaan:

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman lopussa olevat tiedot kirkkonummelaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja erityisesti laittomien huumausaineiden kokeilusta ovat pysäyttäviä: Kirkkonummella lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 58,8 % koki, että paikkakunnalta on helppo hankkia huumeita. Kokemus huumeiden saatavuudesta näkyy myös tilastoissa laittomien huumeiden kokeiluista. Kirkkonummella laittomia huumeita on kokeillut lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista 23 % kun vastaava luku koko Uudellamaalla on 18,6 ja koko Suomessa 11,8 %. Kirkkonummella huumekokeilut lukiolaisten keskuudessa ovat siis maakunnan tai valtakunnan keskiarvoja huomattavasti korkeammat.

Kirkkonummella on viimein tiedostettava päihteiden käytön tilanteen vakavuus, ja kunnan tulee panostaa entistä määrätietoisemmin ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdekasvatukseen. Päihdekasvatuksen tulisi olla laaja-alainen ja arjessa tapahtuva kokonaisuus, jota yhteisön kaikki kasvatuksen toimijat toteuttavat (koti-koulu-nuorisotoimi).

Jotta päihdekasvatus toimisi yhteisön kaikissa rakenteissa, on kasvattajille annettava siihen riittävät valmiudet ja tuki. Suomessa on käytössä tutkimukseen perustuvia, vaikuttavia ehkäisevän päihdetyön menetelmiä. Yhdeksi toimivaksi ja vaikuttavaksi keinoksi on todettu koulutettujen ja aiheeseen perehtyneiden päihdekasvattajien kasvattajille, huoltajille ja oppilaille järjestämät koulutuskokonaisuudet. Päihdekasvattajien toteuttamat koulutuskokonaisuudet mahdollistavat sosiaalisen vahvistamisen edellyttämän jatkuvuuden ja tuottavat nuorille vahvempaa toimijuutta, jonka varassa he pystyvät tekemään hyvinvointinsa kannalta kestäviä päätöksiä.

Muutosehdotus: Ehkäisevä päihdetyö ja koko ikäluokan tavoittava päihdekasvatus on sisällytettävä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteisiin ja mittareihin.

Ilokseni ehdotukseni hyväksyttiin kunnanhallituksessa yksimielisesti. Toivottavasti päätös pitää kunnanvaltuustossa ja ehkäisevä päihdetyö ja päihdekasvatus nähdään entistä tärkeämpänä osana kirkkonummelaisten lasten ja nuorten kestävän hyvinvoinnin edistämistä.