Blogi

Laskiaispullista ja subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta

Valtakunnallinen politiikka voi tuntua kansalaisen elämässä kaukaiselta, mutta joskus tulee hetkiä, jolloin päätökset vaikuttavat hyvinkin konkreettisesti ja kovaa pienenkin ihmisen päivään. Kirkkonummen Sanomien nettilehdessä tänään 1.3. julkaistu äidin kirjoitus on kuvaus tällaisesta hetkestä Kirkkonummelta. Kirjoituksessa äiti kertoo lapsensa kokemasta surusta, jonka aiheutti se, että lapsi ei ollut saanut päiväkodissa laskiaispullaa. Laskiaispullat oli varattu tarjoiltaviksi kokopäivähoidossa oleville lapsille eikä laskiaispullaa ilman jäänyt lapsi ole Kirkkonummella oikeutettu kokopäivähoitoon vanhempansa osa-aikatyön vuoksi. Tämän vuoksi lapsi tuli hakea pois kello 13 aikaan ja ilmeisesti ennen laskiaispullien tarjoilua.

Asukkaan mielipide on yhdyskuntasuunnittelussa arvokas

Asukkaan mielipide on arvokas

Yhdyskuntasuunnittelu ja maankäyttöpolitiikka ovat tulevaisuudessa sote-uudistuksen myötä entistä keskeisempiä kunnan perustehtäviä. Toimialalla määritellään se, minkälaiseksi arkemme elinympäristöt muodostuvat. Yhdyskuntasuunnittelun alaan kuuluvat esimerkiksi kysymykset: Minne rakennetaan päiväkoteja, kouluja ja ikäihmisille sopivia asumisratkaisuja? Missä ovat lähiliikuntapaikat ja missä kulkevat ulkoilureitit? Varataanko tilaa koirapuistoille? Säilytetäänkö lähiluonto ja turvataanko yhtenäiset metsäalueet? Minne sijoitetaan kaupat? Onko asukkailla pääsyä merenrantaan?

Kirkkonummi matkalla lapsiystävälliseksi ympäristöksi

Kirkkonummen Sanomissa 4.12.2016 julkaistu mielipidekirjoitukseni “Kirkkonummi matkalla lapsiystävälliseksi ympäristöksi” käsitteli Kirkkonummen päätöstä hakea Unicefin Lapsiystävällinen kunta tunnustusta ja lapsiystävällisyyttä ympäristön näkökulmasta. Tarkastelin kirjoituksessani ympäristön lapsiystävällisyyttä itsenäisen liikkumisen ja toiminnan mahdollisuuksien kautta. Kirjoituksessani kannustan toimialat ylittävään yhteistyöhön lapsiystävällisen ympäristön luomiseksi ja viittaa muun muassa kunnassa käsittelyssä oleviin maankaatopaikan ympäristöluvitukseen, jonka seurauksena erään asuinalueen ympäristö muuttuisi sen verran vaaralliseksi kotikadun rekkaliikenteen vuoksi, että aikaisemmin itsenäisesti kouluun kulkeneille koululaisille tulee tarjota koulukyydit.