Blogi

Holopainen, Hyvärinen ja Nieminen: Asiaa mielenterveydestä

Lauantaina 12.6.2021 klo 16

Mielenterveysongelmat ovat kasvaneet korona-aikana etenkin nuorten keskuudessa. Mitä lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi pitäisi tehdä kunnissa seuraavalla valtuustokaudella?Ratkaisuja esittävät Vihreät kuntavaaliehdokkaat Mari Holopainen (Helsinki), Reetta Hyvärinen (Kirkkonummi) ja Pinja Nieminen (Espoo).

Tervetuloa mukaan Facebook-liveen! https://fb.me/e/8T7HwdrTI

Asiaa mielenterveydestä:

Miten perheitä tuetaan?
Mitkä yhteiskunnassa vallitsevat tekijät kuormittavat nuorten mielenterveyttä?
Miten mielenterveyttä edistetään kunnissa läpileikkaavasti jokaisen toimialan toimesta?

Kunnan menestyksen avaimet eivät löydy vastakkainasettelulla

Kuntavaalien alla voimakkaat vastakkainasettelut ovat leimanneet poliittista keskustelua myös Kirkkonummella. Vastakkain on asetettu vuoroin veronkorotuksia ja palveluista leikkaamista, investointeja ja säästöjä, kunnan eri alueita tai pientalo- ja kerrostaloasumista. Vastakkainasettelulla haetaan kenties näkyvyyttä, mutta monimutkaisiin ongelmiin on vain harvoin yksinkertaisia tai ääripäistä löytyviä ratkaisuja.

Menestyvää kuntaa ei rakenneta vastakkainasettelulla. Sen sijaan tarvitaan kokonaisuuksien ja asioiden välisten syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Lukiokoulutus on kunnan vetovoimatekijä ja myös taloudellisesti viisas investointi

Kirkkonummella on valtakunnallisesti arvioiden laadukas lukiokoulutus ja suositut ja hyvätasoiset musiikki- ja kuvataideopistot. Kirkkonummi kamppailee monien kuntien tavoin talouden tasapainottamisen kanssa. Kunnissa säästöpaineen alle voivat joutua sellaiset palvelut, joita kunnan ei ole lakisääteisesti välttämätöntä tuottaa. Sivistyksen toimialalla näitä ovat lukiokoulutus sekä musiikki- ja kuvataideopisto. Kirkkonummella näiden palveluiden tuottaminen on monin tavoin kannattavaa ja kulut usein oletettua pienemmät. Avaan tässä kirjoituksessa lukiokoulutuksen monitahoista rahoitusmallia ja sen vaikutuksia Kirkkonummelle.

Kirkkonummi tarjoaa upeita kohteita kesän viettoon!

Tulevasta kesästä odotetaan edellisen tapaan vilkasta kotimaanmatkailun kesää. Kirkkonummi on loistava lähimatkailukohde, jossa voi nauttia sekä luonnosta että vahvistuvista matkailupalveluista. Kunnan tekemän matkailun edistämistyön ansiosta Porkkalan virkistysalue mainitaan valtakunnallisessa 100 syytä matkailla Suomessa -palvelussa ja kunta on mukana Travel Planner -matkailupalvelussa.

Virtavesien kunnostukset vahvistavat luonnon monimuotoisuutta ja tuovat iloa tekijöilleen

– hankkeiden taustalla on pitkäjänteistä työtä ja taustavaikuttamista

Viime aikoina olemme saaneet kuulla monia rohkaisevia uutisia virtavesien kunnostushankkeista. Viimeisimpänä uutisoitiin suunnitelma Överbyn säännöstelypadon ohi rakennettavasta kalatiestä, joka avaa Kvarnbyån (Estbyån) erittäin uhanalaiselle meritaimenelle uusia elinalueita padon yläpuolisiin vesistöihin, jopa Humaljärvelle asti. Muita hienoja hankkeita ovat olleet Luomanpuron ja Finnträskinpuron kunnostukset ja Veikkolan vesistöhankkeen puitteissa laadittu kunnostussuunitelma Lamminojalle. Monissa hankkeissa on ollut mukana paikallisia asukkaita, järjestöjä ja yrityksiä – kiinnostus virtavesien luontoon yhdistää.

Seisakkeiden avaaminen uudelleen tukee Kirkkonummen kestävän kasvun tavoitteita

Lähijunaliikenteellä on Suomessa pitkät perinteet. Vielä 1970- ja 1980-luvuilla Suomen kaupunkiseuduilla kuljettiin kaupungin sisäisiä matkoja lättähattujunilla. Viime vuosikymmeninä lähijunapysäkkejä ja seisakkeita on kuitenkin lakkautettu monilta kaupunkiseuduilta. Myös Kirkkonummella on Rantaradan varrelta suljettu esimerkiksi Luoman ja Vuohimäen seisakkeet.

Korruptiotietoisuuden lisääminen on tarpeen Kirkkonummella

Kirkkonummen sanomissa on viime aikoina keskusteltu rakenteellisesta korruptiosta ja sen ehkäisemisestä. Taustalla on Vihreiden valtuustoaloite, jossa esitetään, että Kirkkonummi liittyisi mukaan Oikeusministeriön koordinoimaan Sano ei korruptiolle –kampanjaan. Markus Myllyniemi kertoi aloitteeseen liittyvässä kirjoituksessaan huomanneensa viitteitä rakenteellisesta korruptiosta myös Kirkkonummella (KS 15.11.). Toisten valtuustoryhmien puheenjohtajat kirjoittivat vastineen (KS 13.12.), jossa valitettavasti itse asia jäi taka-alalle ja huomio kiinnittyi lähinnä Myllyniemen tekstiin. Avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta tavoittelevan avauksen henkilöityminen kertoo siitä, miten heikosti korruptio ilmiönä tunnetaan ja miten tarpeellista asiaa on käsitellä myös Kirkkonummella.

Säästö­toi­men­piteet on tehtävä Kirkkonummella avoimesti ja läpinäkyvästi


Kirkkonummen kunnanhallitus on käsitellyt talouden sopeut­ta­mis­toimia viimeisen kuukauden aikana. Kunnanhallitus on asettanut tavoitteeksi yhteensä yli 23 miljoonan euron toimin­ta­katteen vähen­nys­ta­voitteen vuoden 2019 tilin­pää­tökseen nähden. Vähen­nys­ta­voite toteutetaan vuosina 2020 – 2022. Säästötoimet tulevat kohdistumaan laajasti kunnan toimintaan kuten inves­toin­teihin, palveluiden tuottamiseen, maksuihin ja henki­lös­tö­ku­luihin. Tulevat säästöt heijastuvat tavalla tai toisella kuntalaisten arkeen.