Blogi

Pakko luo mahdollisuuden -homekouluista tulevaisuuden oppimisympäristöihin

Viimeisessä Kirkkonummen Sanomissa ennen kuntavaaleja julkaistiin kommenttikirjoitukseni, jossa kirjoitan Kirkkonummen koulukiinteistöjen tulevien tilahankkeiden toteuttamisesta. Kuntavaalien alla paljon huomiota saaneet sisäilmaongelmat täytyy ratkaista ja samalla Kirkkonummelle avautuu mahdollisuus profiloitua oppimisympäristöjen edelläkävijäkunnaksi. Tästä tärkeästä näkökulmasta kuntavaalien alla ei olekaan ollut puhetta. Lue juttu tästä.

Hyviä ja huonoja uutisia Kirkkonummen opettajien kuntavaalipaneelista

Olin tänään Kristan ja toisten ryhmien edustajien kanssa Kirkkonummen OAJ:n järjestämässä vaalipaneelissa puhumassa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tilanteesta ja kehittämisestä Kirkkonummella. Tunnin paneeli meni nopeasti ja monia tärkeitä asioita jäi keskustelematta, mutta erityisen hyvää oli se, että opettajat kertoivat itse koulutuksen tilanteesta Kirkkonummella. Kuulimme muun muassa, että yli 30 oppilaan opetusryhmät eivät ole Kirkkonummella harvinaisuus. Suurista ryhmäkoista huolimatta opetusryhmissä ei ole myöskään avustajia vaan opettaja ohjaa oppimista yksin, eikä jakotunteihin ole juuri mahdollisuuksia. OAJ:n esittämä opettajien ja oppilaiden suhdeluku perusopetuksen vuosiluokille 3.-9. on 20. Sama luku on luokanopettajien omien luokkien keskimääräinen koko Uudellamaalla.

Kirkkonummen Sanomat 26.3. kuntavaaliehdokas Reetta Hyvärinen: Tyytyväisissä asukkaissa on kunnan tulevaisuus

Kunta­po­li­tiikan konkareiden ohella Kirkkonummen kunta­vaa­lieh­dok­kaiden listalla on myös uusia ehdokkaita. Yksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevista on vihreiden Reetta Hyvärinen, joka on tehnyt vaali­kam­pan­jaansa tavoilla, joita ei ole kirkko­num­me­lai­sessa kunta­vaa­li­kam­pan­join­nissa liiemmin nähty.

Mutta kuka on tämä Reetta Hyvärinen, joka on kampanjassaan kutsunut asukkaita kyläkävelyille ja rakentanut kuntalaisten kanssa 100 linnunpönttöä ja joka tienvar­si­mai­nok­sissaan perään­kuu­luttaa uutta osaamista, ja miksi hän haluaa kunnan­val­tuu­te­tuksi?


Linkki Kirkkonummen Sanomien artikkeliin

Sijainnilla on väliä

Kirkkonummen sairaala siirtyi maaliskuun alussa Espooseen. Heikot liikenneyhteydet Espoon sairaalaan ovat nousseet keskusteluun ja myös päättäjien ihmeteltäväksi nyt toimintojen jo siirryttyä. Maanantaina kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan joukkoliikenneyhteyksien parantamisesta Kirkkonummen ja Espoon sairaalan välillä. Kulkuyhteyksiä toisin sanoen pohditaan niin sanotusti jälkijunassa.

Laskiaispullista ja subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta

Valtakunnallinen politiikka voi tuntua kansalaisen elämässä kaukaiselta, mutta joskus tulee hetkiä, jolloin päätökset vaikuttavat hyvinkin konkreettisesti ja kovaa pienenkin ihmisen päivään. Kirkkonummen Sanomien nettilehdessä tänään 1.3. julkaistu äidin kirjoitus on kuvaus tällaisesta hetkestä Kirkkonummelta. Kirjoituksessa äiti kertoo lapsensa kokemasta surusta, jonka aiheutti se, että lapsi ei ollut saanut päiväkodissa laskiaispullaa. Laskiaispullat oli varattu tarjoiltaviksi kokopäivähoidossa oleville lapsille eikä laskiaispullaa ilman jäänyt lapsi ole Kirkkonummella oikeutettu kokopäivähoitoon vanhempansa osa-aikatyön vuoksi. Tämän vuoksi lapsi tuli hakea pois kello 13 aikaan ja ilmeisesti ennen laskiaispullien tarjoilua.

Asukkaan mielipide on yhdyskuntasuunnittelussa arvokas

Asukkaan mielipide on arvokas

Yhdyskuntasuunnittelu ja maankäyttöpolitiikka ovat tulevaisuudessa sote-uudistuksen myötä entistä keskeisempiä kunnan perustehtäviä. Toimialalla määritellään se, minkälaiseksi arkemme elinympäristöt muodostuvat. Yhdyskuntasuunnittelun alaan kuuluvat esimerkiksi kysymykset: Minne rakennetaan päiväkoteja, kouluja ja ikäihmisille sopivia asumisratkaisuja? Missä ovat lähiliikuntapaikat ja missä kulkevat ulkoilureitit? Varataanko tilaa koirapuistoille? Säilytetäänkö lähiluonto ja turvataanko yhtenäiset metsäalueet? Minne sijoitetaan kaupat? Onko asukkailla pääsyä merenrantaan?